dolaşıq

dolaşıq
sif.
1. Dolaşmış halda olan, pırtlaşıq, bir-birinə dolaşmış, bir-birinə qarışmış, bir-birinin içinə keçmiş. Dolaşıq ip (sap). Dolaşıq saç.
2. Düz getməyən, əyri-üyrü, dolanbac. Dolaşıq yol. Dolaşıq küçə. // məc. Çətinliklərlə, maneələrlə dolu; ağır. <Züleyxa> . . həyatın dolaşıq yollarına ayaq basmamışdı. M. İ..
3. Anlaşılmayan, aydın olmayan, qarışıq. Dolaşıq ifadə. Dolaşıq cümlə. – . . Qəlbimdə ağır-ağır dərdlərim, başımda dolaşıq fikirlərim, xəyalım, hərc-mərc gözlərim ulduzlarda, bir müddət yata bilmədim. A. D..
4. Çox mürəkkəb, aydın olmayan, bəlli olmayan, həlli çətin olan. Dolaşıq məsələ. // İs. mənasında. Aydın olmayan vəziyyət, qarışıq vəziyyət, çətin vəziyyət, iş və s. Bir dolaşığım var, düzəldə bilmirəm. – Yox, Şamo! İndiki dolaşıqda onların içinə girməyi bacarmaq, onlara cürətlə hərəkət etməyi başa salmaq lazımdır. . S. R..
◊ Dolaşığa düşmək – çətinə düşmək. Dolaşıq düşmək – dolaşmaq. Hatəm dayı . . təpələr arasında iplik kimi dolaşıq düşən cığırlara baxırdı. M. C.. Dolaşıq salmaq – dolaşdırmaq, ayıra bilməmək. Yazı-pozu bilməyən Leylək beşliyi, onluğu, bir də yeddi manat yarımlığı dolaşıq salıb hesabı itirməkdən qorxdu. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dolam-dolaşıq — sif. və zərf Tamamilə dolaşıq, çox dolaşıq, anlaşılmaz. Burmabığ rəis boğuq səslə öz qəzasında yaranan mürəkkəb vəziyyətdən dolam dolaşıq raport verməyə başladı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarışıq-dolaşıq — sif. Çox qarışıq, çox dolaşıq, anlaşılmaz. Qarışıq dolaşıq yazıların içində kitabın adını tapa bilmədim. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alaşıq-dolaşıq — sif. Aydın görünməyən, yaxşı seçilməyən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kələf — is. 1. Yumru şəkildə sarınmış sap, iplik, məftil və s. ; yumaq. Yumşaq sap kələfi. İp kələfi. Kələf sarımaq. – <Üçüncü qız:> Qarı nənə, yunu əyirdim. Kələfi yumaqlayıb qurtardım. M. D.. 2. məc. Dolaşıq şey haqqında. <Fərhad>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolab — 1. is. Evin divarında düzəldilən rəf, şkaf. Dolabın qarşısında bir boşqabın qırıqları görünürdü. S. H.. <Fatma arvad> gümüş stəkanaltılarını, qaşıqlarını tələsə tələsə dolabdan çıxarır. M. C.. // Ümumiyyətlə, şkaf. Mən <xarratı> kitab …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pırtlaşıq — sif. Pırtlaşmış halda olan; qarışmış, dolaşıq. Pırtlaşıq sap. – Qarı əlini nəvəsinin pırtlaşıq və dolaşıq saçlarında gəzdirdi. S. R.. Pırtlaşıq düşmək – 1) bax pırtlaşmaq; 2) dolaşıq düşmək. İşim pırtlaşıq düşüb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alğaş-ulğaş — (Gədəbəy) qarmaqarışıq, dolaşıq ◊ Alğaş ulğaş eləməx’ – qarmaqarışıq, dolaşıq eləmək. – Canıη sağ olsuη, sən pütüncə alğaş ulğaş ele:fsən, qoyunnarın güzəminnən yaz yuηunu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əngüldügün — (Bakı) dolaşıq, düyün ◊ Əngüldügün düşmeg – dolaşıq düşmək, düyün düşmək. – Sap əngüldügün düşüb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dolanbac — 1. sif. Çox dolaşıq, əyri üyrü. Cığır dolanbac yol kimi əyri idi. M. İ.. Oğul! – deyə Güllü arvad, dolanbac yollarla yox, öz ana ürəyi ilə duyub anladığı kimi açıq açığına sözə başladı. Ə. Ə.. // Düz olmayan, əyri, dolaşıq. Dolanbac iş. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaş — 1. bax dolaşa. Dəyirmanın, bulaqların suyu donmuş, qurumuş; Sərçə, dolaş yem axtarır, qar üstünə qonmuşdur. A. S.. 2. sif. dan. Dolaşıq, pırtlaşıq. dolaş dolaş: dolaş dolaş olmaq – dolaşmaq, dolaşıq düşmək. İp dolaş dolaş olub açılmır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”